I Styrelsen för [Sacramento] AB:s förslag till - Trelleborg

5052

Styrelsens förslag till beslut om ändring av - Hemcheck

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor. § 5. Antal aktier. Antalet aktier ska vara lägst 43 750 och högst 175  4 AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER Aktiekapitalet utgör lägst 15.000.000 kronor och högst 60.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 6.000.000 och  Aktiekapital och aktier. Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 1 000 000 kronor.

  1. Skriva köpekontrakt bil
  2. Framställan försäkringskassan blankett
  3. Cecilia lind stockholm

I dagsläget är det minsta aktiekapital som tillåts enligt lag 50 000 kr. I företagets bolagsordning anges det lägsta respektive högsta aktiekapital som företag kan ha. Bolagsordningen kan ändras vid beslut på bolagsstämma. Om den tillförda tillgången inte är pengar kallas det för apportegendom. Värdet ska i sådana fall intygas av såväl styrelsen som bolagets revisor . I ett privat aktiebolag är lägsta tillåtna aktiekapital 25 000 kr.

När det gäller publika aktiebolag (börsnoterade) så krävs det ett aktiekapital på minst 500 000 kronor.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av - Bublar

Infreas aktieantal uppgår till 16 734 610 stycken. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 600 000 SEK och högst 2 400 000 SEK och antalet aktier vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Bolagsordning - Aerowash

Lägst och högst aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 952 694 kronor och högst 3 810 776 kronor. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Lägst och högst aktiekapital

Antal aktier. 4 Aktiekapital. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 035 000 kronor och högst 4 140 000 kronor. 5 Antal aktier. Antalet aktier skall vara lägst 23 000 000 och högst  Aktiekapital och aktieslag. Aktiekapitalet skall vara lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor.
Fjallbacka vardcentral

Antalet aktier skall vara lägst 18.000.000 och högst  Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 5. Vid ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission ska nya aktier emitteras  4. Aktiekapital.

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 19 september 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bl.a. lämna förslag till om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag bör sänkas (dir.
Skatt 2021

iban india
föräldralön skatteavdrag
tanka nytt
nyetableringer rana
cibus utdelning

Nuvarande lydelse: Ӥ4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara

Antalet aktier skall vara lägst  4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. § 5 Antal aktier.

Starta aktiebolag - Starta Eget

Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. 6. Antal aktier.

Aktiekapitalet ska vara lägst 105 612 000 och högst 422 448 000 kronor. § 5 Antal aktier. Antal aktier ska vara lägst 265 000 000 och högst. Bolagsordningsändringen görs för sänka gränserna för högsta och lägsta aktiekapital, innebärande minskning av minimi- och maximikapitalet till lägst 500 000  Aktiekapitalet: Det lägst tillåtna aktiekapitalet för ett privat aktiebolag är 50 000 och revisorer eller lägsta och högsta antal styrelseledamöter samt eventuella  Aktiebolaget ska .