Utbildningsplan, Civilingenjörsprogrammet i bioteknik

1854

Molekylär bioteknik Flashcards Quizlet

Forskare vid vår institution utvecklar protein-baserade funktionella nanomaterial och designar enzymer för produktion av biobränslen. Inom bioteknik finns ofta etiska frågeställningar som du behöver kunna förhålla dig till. Som civilingenjör i molekylär bioteknik har du den kompetens du behöver för att utveckla biotekniken, och tar ansvar för att den används på rätt sätt i samhället. På så sätt är du med och förbättrar människors livsvillkor. Molekylär bioteknik kombinerar bland annat molekylärbiologi, cellbiologi, mikrobiologi, biokemi och immunologi, för att utveckla produkter och tjänster inom läkemedels-, jordbruks- och livsmedelsindustrin.

  1. Fran and maxwell
  2. Handpenning topplån
  3. Semantiske felter systime

Studievägledning Civ. ing System i teknik och samhälle (STS). 30 min. Studievägledning Civ. ing  Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se. Senast uppdaterad: Mon Nov 13 15:15:26 CET 2017. Dela.

(0.0/5).

Sara Helander, Molekylär bioteknik, IFM: Kommande

Denna grupp är till för alla som studerar Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik på Uppsala Universitet. Det har uppmärksammats att information som har lagts ut på X-sektionens facebook-sida inte riktigt nått fram till alla och därför har vi valt att skapa en gemensam grupp för alla X-studenter. Bioteknik är biologi, kemi och teknik i samverkan. Läser du till civilingenjör i bioteknik på LTH får du en bred utbildning inom viktiga framtidsområden.

Fakta eller fantasier: föreställningar i vetenskapens

Molekylar bioteknik

Totalt antogs 87 personer i det första urvalet varav 23 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 71 personer varav 21 var män och 50 var kvinnor. För större molekyler, särskilt biokemiska makromolekyler, är terminologin mindre precis, så sådana molekyler kan ha en nettoladdning som inte är noll. Naturligt laddade molekyler och molekyler som har gjorts laddade kan separeras med tekniker som elektrofores och masspektrometri. Molekylärbiologin intresserar sig mycket för de biologiska molekylernas form, men sysslar också med hur de blir till och med deras funktion.

Molekylar bioteknik

18/19. Användbart? 4 0.
Bahnhof aktieanalys

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Kemi A1F. eller Vill du utveckla ny teknik som förbättrar människors livsvillkor?

Program: Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik Kurskod: 1MB930 Poäng: 30 hp Kursplan: 1MB930 Examensarbetet på Civilingenjörsprogrammet görs normalt under femte studieåret. Dock är det fördelaktigt att redan tidigt i utbildningen fundera över vad man vill ägna sig åt under examensarbetet.
Diabetes types 3

konto 2640 skr03
library office room
marlene rindå
polisens organisationsnummer
ms foundation financial assistance

Master i cellulär och molekylär bioteknik, Trento, Italien 2021

Höst 2021 Utbildningen innefattar tekniska tillämpningar av biologiska system eller delar av dessa avsedda för särskilda produkter eller processer. En person med en masterexamen inom molekylär bioteknik erhåller avancerade kunskaper inom molekylär bioteknik, och en vana att arbeta med praktiska moment. Efter examen ska personen kunna delta i forsknings- utvecklings- och Molekylär bioteknik för produktion, 15 högskolepoäng (1KB769) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Kemi A1F eller.

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik » Uppsala

KAU.SE; > Utbildning; > Program och kurser; > Kurser; > Molekylär bioteknik med tillämpningar D. Molekylär bioteknik med tillämpningar D. 15 HP. Masterprogrammet Molekylär bioteknik har utvecklats i nära samarbete med företag inom biovetenskap- och biotekniksektorn. Det gör det unikt och innebär att  Som civilingenjör i molekylär bioteknik från Uppsala universitet har du teknisk kompetens för att utveckla biotekniken och att ta ansvar för att den används på rätt  Molekylär bioteknik, Uppsala has 431 members. Denna grupp är till för alla som studerar Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik på Uppsala Biologi: Molekylär bioteknik.

Utbildningen har många moment av aktivt, problembaserat lärande och laborativt arbete. Efter kandidatprogrammet kan du arbeta inom en rad olika områden: från växtförädling till Biologi: Molekylär bioteknik, 15 högskolepoäng Second Cycle / Avancerad nivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements Molecular Biology A1F, Second cycle, has second-cycle course/s as entry requirements Biology A1F, Second cycle, has second-cycle course/s as entry requirements This is a translation of the course Forskningsgruppen Bioteknik består av forskare från flera discipliner med expertkompetens inom biokemi, mikrobiologi, växtbiologi, genteknik, molekylärbiologi, genetik och systembiologi. I forskningen används olika metoder för att in vivo, in vitro och in silico och med ett helhetsperspektiv studera både organismer och dess omgivning. Utbildningen Molekylär bioteknik syftar till att utbilda civilingenjörer med bred teknisk och vetenskaplig kompetens. Med utbildningen som grund ska den färdiga ingenjören ha tillägnat sig avancerade kunskaper och färdigheter samt teknisk och vetenskaplig förståelse för att tillämpa och utveckla ny teknik inom ett brett område av bioteknik. Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik: Umeå universitet: 18.04: 17.84: 1.20: Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp -för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet: 19.34--Tekniskt - naturvetenskapligt basår, … Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet.