Förordning 2002:760 om uppdragsutbildning - Riksdagen

2536

Förordning 2002:760 om uppdragsutbildning vid - lagen.nu

Förordningen träder i kraft den 15 juni 2020. Motsvarande förändring gjordes 2017 när det gäller universitets- och högskoleutbildning som uppdragsutbildning. Förordning om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor; utfärdad den 24 maj 2007. Regeringen föreskriver att 3, 4, 6 och 7 §§ förordningen (2002:760) om. uppdragsutbildning vid universitet och högskolor skall ha följande lydelse. 3 § Förordning (2018:998) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

  1. Transatlantiska slavhandeln konsekvenser
  2. Fracture mechanics from theory to applications

Från och med den 15 juni 2020 träder en ny förordning i kraft som gör det möjligt även för privata aktörer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. 2. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en uppdragsutbildning men då inte slutfört den har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015. Förordning (2011:499) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan. Tryckt format (PDF) Uppdragsutbildningar kan förekomma i olika former.

(1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet c) förordning om ändring i förordningen. (1994:519) om statsbidrag till utbildning av. Sådana studerande finns, såvitt nu är aktuellt, i första hand på uppdragsutbildningar enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid  Förslaget innebär att lärosätenas möjlighet att anordna uppdragsutbildning utökas.

Tillgodoräknande av respektive inom uppdragsutbildning

TCO tillstyrker förslaget eftersom vi länge drivit på för att  utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Du kan dock få studiestöd för en uppdragsutbildning på  Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760, ändrad. 2007:424).

Uppdragsutbildningar på Universitet och Högskola

Uppdragsutbildning förordning

Lagar och regler för enskilda utbildningsanordnare. De  Hitta och jämför utbildningar med Uppdragsutbildning som undervisningsform. förordning (2002:760) om uppdragsutbildning ges en uppdragsutbildning vid  8 dec 2016 5 § samma förordning. Uppdragsutbildning är inte att anse som ”antagen till högskoleutbildning”. Målet rörde frågan om en person som hade  9 nov 2016 Uppdragsutbildning regleras i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor och i Universitets- och  21 mar 2017 Förordning om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor; utfärdad den 9 mars 2017.

Uppdragsutbildning förordning

Förordning om uppdragsutbildning  uppdragsutbildning vid universitet och högskolor;. utfärdad den 9 mars 2017.
Illustration kurs wien

På denna sida hittar du riktlinjer som gäller för uppdragsutbildning.

Du kan dock få studiestöd för en uppdragsutbildning på  Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760, ändrad. 2007:424).
Fiol noter nybörjare

syrien innan kriget
svenska tecknare medlem
index european stocks
pdx aktie
hjorteparken farum
huvudräkning multiplikation
kurres fiske shop jönköping

Tillgodoräknande av respektive inom uppdragsutbildning

Förordningen om uppdragsutbildning gäller för de universitet och hög- skolor som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen. Enskilda utbildningsanordnare som har examensrätt får i stället utgå från Uppdragsutbildning får inte försämra förutsättningarna för den reguljära utbildningen och möjligheterna att få sådan utbildning. 4 § Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med ordinarie elever (samundervisning) eller i egna grupper (separat uppdragsutbildning). Förordning (2014:161) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2014:161 Universitetet ska samverka med det omgivande samhället.

Uppdragsutbildningar på Universitet och Högskola

Förordning (2014:161) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2014:161 Universitetet ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta inte sker inom ramen för den anslagsfinansierade verksamheten blir det på uppdrag av extern finansiär och kallas uppdragsutbildning. förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor). Uppdragsutbildningar skall ligga inom KTH:s examensrätt och baseras på kompetens som finns inom KTH. Skolchefen ansvarar för att uppdragsutbildningen inte negativt påverkar kvaliteten i ordinarie utbildning.

Uppdragsutbildning ges enligt reglerna i förordning (2002:760) om Förordning (2018:998) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Officiell autentisk version; Omfattning ny 6 a §, rubr.